Τροφοδοτικά

Τροφοδοτικά για χρήση με τους ενισχυτές ιστού και τους δορυφορικούς πολυδιακόπτες. Χρησιμοποιούνται σε ατομικές και κεντρικές εγκαταστάσεις. 

Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές πλακέτες ,
Εύκολη σύνδεση με το τηλεοπτικό καλώδιο για δύο τύπους F και PL ,
Δύο τύποι με μορφή PL σταθεροποιημένο στα 12 V και χωρίς σταθεροποίηση στα 20 V   

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF αρχείο.