Πρίζες τηλεοράσεως

Για γενική χρήση , παρέχουν επίγεια τηλεοπτικά σήματα σε συσκευή ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Είναι πλήρως θωρακισμένες χάρη στο χυτό τους κέλυφος. Έχουν κοννέκτορες IEC και επιτρέπουν τη διέλευση τάσης διαμέσου της κεντρικής γραμμής. Παράγονται σε πολλούς τύπους για ατομικές και κεντρικές εγκαταστάσεις. Οι δορυφορικές  πρίζες παρέχουν σήμα σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και δορυφορικό δέκτη. Είναι ευρείας ζώνης κατάλληλες και για την μελλοντική δορυφορική ενδιάμεση συχνότητα των 2400ΜΗz. Ο εσωτερικός αγωγός του καλωδίου ασφαλίζεται με απλή πίεση επαφής και το πλέγμα με σφικτήρα.  Η δορυφορική παροχή είναι με κοννέκτορα τύπου F  και τα υπόλοιπα με συνδέσεις IEC . Κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΕΝ500083 οδηγία.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF αρχείο.