Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των δικών σας προϊόντων

Έχουμε πάθος και προσήλωση στην εργασία μας βοηθώντας τους πελάτες μας να πετύχουν αξιόπιστα αποτελέσματα μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, συνδυάζοντας τη πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία μας υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλο το Project από την αξιολόγηση και το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και την τεχνική υποστήριξη.

Μιλήστε μας για την ιδέα πίσω από το προϊόν σας

Τι ακριβώς αφορά ?
Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές ?
Ποια θα πρέπει να είναι τα πλεονεκτήματα και οι διαφοροποιήσεις από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά?

Η εταιρεία μας προσφέρει α) Προϋπολογισμό κόστους β) Βιβλίο με τεχνικές προδιαγραφές (Manual) γ) παραγωγικές διαδικασίες

Σχεδιασμός και κατασκευή Πρωτότυπου

Εκτιμήσεις σκοπιμότητας προϊόντων
Θεωρητικές εκτιμήσεις της παραγωγικότητας
Πρωτότυπο μοντέλο
Ανάπτυξη των πρωτοκόλλων δοκιμών

Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται στις προθεσμίες , κρατά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού , είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας