Κεντρικοί Ενισχυτές

Χρησιμοποιούνται για ομαδικές εγκαταστάσεις. Είναι εσωτερικής χρήσης με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, πακτωμένο μετασχηματιστή και ασφάλεια ταχείας τήξεως. Έχουν μεταλλικό σασί και καπάκια αλουμινίου για άριστη θωράκιση. Έχουν κοννέκτορες IEC και εσωτερικά αποτελούνται από τρείς ξεχωριστές ενισχυτές (UHF-VHF-FM) . Με αυτό τον τρόπο υπάρχει υψηλή απομόνωση μεταξύ των εισόδων και εκμηδενίζεται η ενδοδιαμόρφωση. Κατασκευάζονται από αυτόματες μηχανές με υλικά επιφανειακής στήριξης (SMD) ώστε να έχουν άριστες επιδόσεις , χαμηλό θόρυβο και σταθερή ποιότητα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF αρχείο.