Καλώδια συνδεσμολογίας

Καλώδια συνδεσμολογίας εικόνας και ήχου. Αγωγοί απο χαλκό για άριστη μεταφορά του σήματος και ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF αρχείο.