Επιχειρηματική δραστηριότητα

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών προϊόντων, καθώς και η ανάπτυξη Ομαδικών Συστημάτων Κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, για τη λήψη και διανομή τηλεοπτικού σήματος

Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρως ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής ξεκινώντας από το αρχικό στάδιο της σύλληψης της ιδέας , το σχεδιασμό του προϊόντος , την παραγωγή και την εμπορία , προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης, μετά την πώληση.

Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα μας με πολλά χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων μας είναι σε θέση να παρέχει κάθε τεχνική υποστήριξη για τα υφιστάμενα προϊόντα και επίσης να βοηθήσει τους πελάτες μας με νέες καινοτόμες τεχνολογίες .

Ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι μέρος μιας πλήρως ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής (19 γραμμές παραγωγής ), διασφαλίζοντας την ποιότητα για όλα τα προϊόντα μας , πάντα σε συνδυασμό με τις πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής .