Διοίκηση & Οργάνωση

Η εταιρεία με την σημερινή της μορφή ιδρύθηκε το 1991 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά προήλθε από μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της «MATEL Ο.Ε.» (που είχε ιδρυθεί το 1984 από τους αδελφούς Ματθαίου). Η διοίκηση ασκείται κατά κύριο λόγο από τον κ. Γρηγόριο Ματθαίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Γεώργιο Ματθαίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι είναι και οι βασικοί μέτοχοι κατέχοντας το 95% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας στηρίζεται στην αντίληψη της Εταιρικής Διακυβέρνησης λειτουργώντας μέσα από θεσμοθετημένη ομάδα Διοίκησης, όπως αυτή εκφράζεται από τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και τα εκτελεστικά στελέχη της Εταιρείας όπως ο Δ/ντής Παραγωγής, ο Υπεύθυνος Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Οικονομικός Δ/ντής καθώς και εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες (Νομικός Σύμβουλος, Μηχανικοί, Σύμβουλος Διοίκησης).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των απασχολούμενων στελεχών έχει ανώτερη και ανώτατη πανεπιστημιακή μόρφωση.

Η οργάνωση της εταιρείας στηρίζεται στην πελατοκεντρική αντίληψη όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών των πελατών, την συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, τον συγκερασμό των ανωτέρω και τέλος την έκφραση αυτών σε μορφή προϊόντος προς τον καταναλωτή.

Μέσα από όλα τα ανωτέρω προκύπτει η ανάπτυξη και η μεγένθυση της εταιρείας, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην Αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΤΕL 2015