Διακλαδωτές Ιστού

Οι Διακλαδωτές Ιστού επιτρέπουν τη διακλάδωση της μία γραμμής σε δύο. Ο Διακλαδωτής εμπεριέχει φερριτικά παθητικά εξαρτήματα (χάντρα φερρίτου) που επιτρέπουν την υψηλή απομόνωση μεταξύ των δύο διακλαδώσεων, ώστε να αποφεύγονται οι παρεμβολές, απο επιστροφή σήματος, λόγω κακής προσαρμογής. Χρησιμοποιείται συνήθως σε ατομικές εγκαταστάσεις δύο ή τριών τηλεοράσεων και με τη βοήθεια τους αποφεύγουμε τη διέλευση του καλωδίου διαμέσω της οικίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF αρχείο.